Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Dyrektor spółki LTD w Wielkiej Brytanii

Wrzesień 11th, 2012

Dyrektor spółki LTD w Wielkiej Brytanii

 

Podstawowym zadaniem dyrektora spółki LDT w Anglii jest prowadzenie danej firmy tak, aby przynosiła korzyści dla akcjonariuszy . Ważne jest , aby  przy tym zapewniać zgodność z prawem.

W sytuacji, gdy określone informacje nie są przesyłane na czas do Companies House dyrektor spółki LDT może zostać ukarany. Za niewłaściwe działania na dyrektora spółki LTD w Wielkiej Brytanii  może zostać nałożona grzywna lub może on zostać zdyskwalifikowany z bycia dyrektorem.

Spółka LTD w Anglii musi posiadać minimum jednego dyrektora, natomiast w przypadku spółek akcyjnych dwóch. Wszystkie uprawnienia dyrektorów są  określone przez Articles of Association.  Dyrektor spółki LTD musi wykazać się umiejętnością prowadzenia firmy, a także równym traktowaniem wszystkich akcjonariuszy spółki.

Dyrektor spółki LTD w Anglii musi działać w ramach kompetencji oznacza to, że nie powinien przekraczać oraz nadużywać swoich uprawnień.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.