Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Oddział spółki brytyjskiej w Polsce

Wrzesień 11th, 2012

Oddział spółki brytyjskiej w Polsce

 

Dzięki zarejestrowaniu spółki Limited w Anglii możliwe jest otworzenie jej oddziału w Polsce. W takim przypadku oddział ten staje się odrębnym podmiotem gospodarczym, który jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Do zalet założenie oddziału spółki brytyjskiej w Polsce można zaliczyć niskie koszty , ponieważ w odróżnieniu od rejestracji nowej spółki nie ma obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego , który wynosi min. 5 tys zł, natomiast w przypadku spółki akcyjnej kwota ta wynosi 100,000 zł. Oddział brytyjskiej spółki w Polsce posiada wszelkie przywileje, które  sprawiają , że spółka ta działa na równi z polskimi spółkami akcyjnymi oraz ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Osoba zakładająca oddział spółki w Polsce nie ponosi kosztów, które są związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego. Do zalet oddziału spółki brytyjskiej w Polsce można zaliczyć także to, że może ona dysponować majątkiem  macierzystej spółki znajdującej się w  Wielkiej Brytanii.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.