Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Ogólne zasady systemu PAYE

Wrzesień 11th, 2012

Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).

PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee).

W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed).
Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.
Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insuarance Lower Earnings Limit). W roku podatkowym 2009-2010, system PAYE objął wszystkich pracobiorców (Employee) zarabiających przynajmniej £95 tygodniowo (£412 miesięcznie lub £4.940 rocznie).
System PAYE reguluje również stawki wypłacane przez pracodawcę (Employer) pracobiorcy (Employee) jako:

  • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
  • Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
  • Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay)
  • Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay).

Pracodawca (Employer), która zatrudnia jedynie pracowników domowych (Domestic Staff) może otrzymać zgodę urzędu skarbowego (HMRC) na prowadzenie rozliczeń pracowniczych w uproszczonym systemie PAYE (Simplified PAYE).

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.