Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Podatki dotyczące spółek w Wielkiej Brytanii

Wrzesień 11th, 2012

Podatki dotyczące spółek  w Wielkiej Brytanii

 

Spółki funkcjonujące w Anglii zobowiązane są do płacenia podatków od swoich zysków- podatek korporacyjny.  Obecnie jego maksymalna stawka to trzydzieści procent. Małe spółki objęte są podatkiem wynoszącym dwadzieścia procent. Ta stawka preferencyjna obowiązuje tylko i wyłącznie małe spółki, których zysk nie przekracza progu 300 tysięcy funtów .

Oprócz podatku od swoich zysków każda spółka płaci również podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy obrót spółki funkcjonującej w Anglii przekracza określony próg zwalniający z podatku VAT to każda spółka musi się z niego rozliczać.

Spółki w Anglii muszą co roku wysyłać do Companies House raport roczny- Annual Return, a także sprawozdanie finansowe- Accounts. Ważne jest także coroczne wysyłanie rozliczeń podatkowych i sprawozdań finansowych spółki do urzędu podatkowego.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.