Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Wielkiej Brytanii

Wrzesień 11th, 2012

Podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Wielkiej Brytanii

 

Składki na ubezpieczenie społeczne musza być opłacane przez wszystkie osoby samo zatrudnione. Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek płacenie składek w drugiej grupie. Składki czwartej grupy-  Class 4 musza być opłacane przez osoby samo zatrudnione, których dochód w przeciągu całego roku przekroczył określony próg.

Po zarejestrowaniu się w urzędzie każda osoba otrzyma drogą pocztową informację, która będzie określała wysokość opłat za podatek oraz ubezpieczenie.

W przypadku osób samo zatrudnionych zachodzi obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, czyli National Insurance.. Każda osoba samo zatrudniona ma obowiązek rozliczania podatku, a także odprowadzania określonych składek. W sytuacji, gdy obroty roczne przekroczą wyznaczony  limit osoby samo zatrudnione powinny zarejestrować się jako płatnicy VAT.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.