Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Zalety oddziału spółki zagranicznej

Wrzesień 11th, 2012

Zalety oddziału spółki zagranicznej:

    • małe koszty przy tworzeniu oddziału niż przy zakładaniu nowej spółki według prawa polskiego (brak obowiązku wnoszenia dodatkowego kapitału na kapitał zakładowy tj. co najmniej 50.000 PLN przy spólce z o. o. oraz spółce komandytowo-akcyjnej, 500.000 PLN przy spółce akcyjnej;
    • brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego tj. umowy spółki oraz związanych z tym kosztów przed notariuszem
    • brak obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa spółek obowiązującego w kraju w którym otworzono oddział
    • możliwość wykorzystania obcej formy organizacyjnej (tj. zagranicznej spółki) w Polsce
    • zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej spółki

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.