Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Siedziba spółki w Anglii i urzędnicy

Wrzesień 7th, 2012

Siedziba spółki w Anglii i urzędnicy

 

Siedziba spółki w Anglii jest adresem na, który jest wysyłana korespondencja przez inne firmy itd.  Siedziba spółki może znajdować się w dowolnym miejscu w Anglii, a także w innym kraju w zależności, gdzie firma została zarejestrowana. Właściciel spółki w Anglii powinien upewnić się, że wszelka korespondencja jest wysyłana na podany adres siedziby spółki. Obowiązkiem właściciela firmy w Anglii jest zgłoszenie ewentualnej zmiany adresu siedziby firmy do Companies House.

 

Każda firma w  Anglii musi posiadać formalnie mianowanych funkcjonariuszy spółki: dyrektora oraz sekretarza. W przypadku prywatnej spółki w Anglii dyrektor spółki nie może być jednocześnie jej sekretarzem.  Spółka akcyjna w Anglii musi posiadać minimum dwóch dyrektorów, a także sekretarza.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.