Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Spółka akcyjna – PLC

Wrzesień 11th, 2012

Spółka akcyjna – PLC

 

Spółka PLC posiada osobowość prawną, aby ją założyć konieczny jest kapitał założycielski , który wynosi 50,000.00 GBP. Wszystkie akcje spółki Public Limited Company (PLC) muszą być  przyznane akcjonariuszom spółki.  Udziałowcy spółki PLC ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionego przez nich wkładu, czyli wartości akcji , które posiadają.

Funkcja udziałowca, dyrektora oraz sekretarza może być pełniona przez inne firmy, a także osoby fizyczne. Spółki akcyjne w Anglii -Public Limited Company  są zobowiązane do odprowadzania podatku od osób prawnych- Corporation tax.

Akcjonariusze spółki akcyjnej w Anglii- PLC mają obowiązek składania dokumentów do Companies House w określonym terminie. W przypadku, gdy wymóg ten będzie nie przestrzegany na akcjonariuszy może zostać nałożona grzywna lub spółka może zostać skreślona z ewidencji.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.