Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Spolka w Indiach szeszelach

Wrzesień 17th, 2012

Spółka w Indiach

Co daje?

Wyjście z polskiego systemu legislacyjnego z działalnością i kontem bankowym

Możliwość otwarcia konta bankowego w Polsce w złotówkach będącego pod jurysdykcja polska.

 

Jakie dokumenty do założenia?

Minimum 2 dyrektorów, preferowanie 1 dyrektor zameldowany w Indiach, ale nie koniecznie

Dyrektor z Europy musi przedstawić:

Potwierdzony notarialnie paszport

1 rachunek na adres domowy (nie może być za telefon komórkowy) potwierdzony notarialnie

Jak wykorzystać?

Do wystawiania faktur klientom na działalność intelektualna.

Jako spółkę holdingowa dla polskich przedsięwzięć? ( Do daje możliwość przetransferowania zysków do spółki w Indiach)

Udziałowcem spółki w Indiach można mianować spółkę brytyjska.

Pozwoli to na przetransferowanie do europy dywidendy w kwocie wolnej od podatku (37400)

(Zatrudnienie dyrektora w spółce brytyjskiej pozwala wyrejestrować się z polskiego ZUS)

Przy założeniu spółki w Indiach należy założyć spółkę na Seszelach do przetransferowania zysków z tej spółki do strefy wolnej od podatku.

 

 

Spółka na Seszelach:

Nie trzeba składać rozliczeń podatkowych, bo cały zysk spółki i tak jest zwolniony z podatku

Co daje?

Oszczędność na podatku

Możliwość wypłacania pieniędzy zarobionych przez karty debetowe, kredytowe z banków off shore.

Jakie dokumenty?

Kopia paszportu oraz 2 kopie rachunków z adresem domowym dyrektora, nie musza być poświadczane notarialnie, nasze biuro księgowe je potwierdza.

Preferowane jest wykupienie opcji dyrektora nominowanego innej spółki na Seszelach lub osoby zameldowanej na Seszelach, aby spółka miała miejsce podejmowania decyzji w raju podatkowym.

Oferujemy usługę podania naszej biurowej spółki na Seszelach, jako dyrektora nominowanego z funkcja zarządzania spółka.

Jak wykorzystać?

Jako spółkę holdingowa dla naszej polskiej działalności?

Jako spółkę zarządzającą naszym marketingiem, stronami internetowymi, długami, itp. I tym samym wyprowadzająca zysk ze spółki?

Jako właściciela naszego majątku, co pozwala na unikniecie podatków spadkowych i od kapitału?

 

 

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.